Повече за участниците

Паралелки по модела "1:1": 1

Клас: VIII

Общ брой ученици в паралелки по модела "1:1": 26

Брой учители, които преподават по модела "1:1": 15

Внедрява "1:1" от: октомври 2019 г.

Паралелки по модела "1:1": 1

Клас: VIII

Общ брой ученици в паралелки по модела "1:1": 26

Брой учители, които преподават по модела "1:1": 8

Внедрява "1:1" от: септември 2019 г.


Паралелки по модела "1:1": 1

Клас: VIII

Общ брой ученици в паралелки по модела "1:1": 26

Брой учители, които преподават по модела "1:1": 9

Внедрява "1:1" от: септември 2019 г.

Паралелки по модела "1:1": 2

Клас: VIII, IX

Общ брой ученици в паралелки по модела "1:1": 53

Брой учители, които преподават по модела "1:1": 18

Внедрява "1:1" от: февруари 2019 г.

Паралелки по модела "1:1": 1

Клас: VI

Общ брой ученици в паралелки по модела "1:1": 24

Брой учители, които преподават по модела "1:1": 11

Внедрява "1:1" от: септември 2019 г.

Паралелки по модела "1:1": 1

Клас: IV

Общ брой ученици в паралелки по модела "1:1": 23

Брой учители, които преподават по модела "1:1": 7

Внедрява "1:1" от: ноември 2019 г.

Паралелки по модела "1:1": 2

Клас: VIII

Общ брой ученици в паралелки по модела "1:1": 45

Брой учители, които преподават по модела "1:1": 6

Внедрява "1:1" от: февруари 2020 г.