Изследване 1:1

Дигитален скок в българското училище - моделът "Едно към едно (1:1)"