ИЗСЛЕДВАНЕ: "Дигитален скок в българското училище – моделът „Едно към едно (1:1) "

Официални резултати от изследването на модела „1:1” („Едно към едно”) в 7 български училища


Изследването е възложено със заповед на Министъра на образованието и науката на работна група от седем български училища.

Целта му е да се изследва модела на организация на учебния процес 1:1, да се разкрият неговите предимства и ограничения. Да се очертаят възможности чрез този модел да се реализира прилагането на компетентностен подход в български училища и трансформиране процеса на обучение, включително в период на учене от разстояние и в неприсъствени форми.

Екипът, воден от проф. Галин Цоков от Педагогически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, анкетира общо 854 участника и достигна до следните изводи:


В проучването участват 7 училища, които прилагат модела в свои паралелки: 2 АЕГ „Томас Джеферсън“, гр. София, ОУ „Яне Сандански“, гр. Пловдив, СУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив, ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив, Търговска гимназия, гр. Бургас, Езикова гимназия „Иван Вазов“, гр. Пловдив и Професионална гимназия по хранителни технологии и техника (ПГХТТ), гр. Пловдив.


Изследването е подкрепено технологично от Център за творческо обучение - единствен партньор на Google Cloud със специализация "образование" в България. 


Резултатите от изследването показаха, че при извънредните условия, в които то се проведе, учениците и учителите от паралелките 1:1 се справят по-успешно от обучаваните и колегите им от традиционните паралелки.


Изследването установи и висока степен на удовлетвореност от прилагането на модела "1:1" от различните групи изследвани лица. Над 80% от анкетираните смятат, че този модел е успешен и трябва да продължи да се прилага в българското училище.


Финалните резултати, препоръки и заключения от изследването ще бъдат достъпни след приключването му в края на месец юни.

Училища стартират научен проект за      споделяне на модела за учене “1:1”

Седем училища стартират участието си в Пилотния проект “Изследване на модела на организация на учене и преподаване “Едно към едно” (1:1). Прилагане на компетентностен подход, подпомогнат от дигитални технологии”, официално подкрепен от Министерство на образованието и науката.

В разгара на интензивното въвеждане на дигитално-подпомогнато обучение от разстояние в цялата страна, 2 АЕГ „Томас Джеферсън“, гр. София, ОУ „Яне Сандански“, гр. Пловдив, СУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив, ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив, Търговска гимназия, гр. Бургас, Езикова гимназия „Иван Вазов“, гр. Пловдив и Професионална гимназия по хранителни технологии и техника (ПГХТТ), гр. Пловдив ще участват в изследването, което ще опише натрупания им опит при прилагането на модела „1:1“ и ще подпомогне учебните заведения с конкретни психолого-педагогически, методически и организационни насоки относно прилагането на компетеностен модел с помощта на дигитални технологии.

В изследването ще се включат 9 паралелки, 230 ученици и 40 учители, които вече са организирани по модела „1:1“, предвиждащ всеки ученик и учител да имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил (акаунт).

В изследването ще бъдат събрани реални данни за учебен процес, методика, нагласи и компетентности на ученици и учители. Изследването е подкрепено от солиден академичен и технологичен екип, начело с проф. Д-р Галин Цоков - директор на департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, екип на Център за творческо обучение и представители на седемте училища.

Очаквайте първите анонси, свързани с проекта след 20 април 2020 г